• Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Follow us

แพทย์แผนจีนขออาสาพร้อมสู้วิกฤต รักษาผู้ป่วยที่มีอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน

29 เมษายน 2564

ธรรมนัสรอดคดีค้ายาเสพติดที่ออสเตรเลีย ศาลวินิจฉัย ไม่ขาดคุณสมบัติ

4 พฤษภาคม 2564

ปูไปรยา บริจาคเงินให้กับมูลนิธิรามาธิบดีกว่า 6 แสนบาท เพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจช่วงวิกฤต

6 พฤษภาคม 2564

ญาญ่า อุรัสยา ร่วมบริจาคเงินสู้โควิด 2 ล้าน ให้กับโรงพยาบาล 2 แห่ง

9 พฤษภาคม 2564

Trending Today

ความจริง"เศรษฐกิจไทย" คำกล่าวหา และข้อเท็จจริง

4 เมษายน 2564

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้หลายประเทศในโลกต่างได้รับผลกระทบ โดยสิ่งที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้มากที่สุดทั้งในเชิงลึก และเชิงกว้าง คือผลกระทบทางเศรษฐกิจ ที่ดูจะเป็นปัญหาใหญ่ที่สุด ที่ทุกประเทศในโลกต้องเผชิญในขณะนี้ ซึ่งเศรษฐกิจของประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตในครั้งนี้เช่นกัน

และที่ผ่านมา ธนาคารโลก (World Bank) ก็ได้ออกมาเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจไทยในสภาวะวิกฤติไว้ในหลาย ๆ ประเด็น ที่อาจจะทำให้หลายคนเข้าใจผิด และประเทศไทยเสียหายได้ เพราะในข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นดังเช่นที่กล่าวมา

ฉะนั้น The Publisher จึงได้ไปรวบรวมคำกล่าวหา และข้อเท็จจริง มาแจ้งให้ทราบทั่วถึงกัน ดังนี้

1.เศรษฐกิจไทยกำลังเจ๊งทั้งระบบ คนไทยจนลง คนจนมีรายได้ต่ำกว่า 150 บาท/วัน สวนทางกับการเติบโตของเศรษฐกิจซึ่งแสดงถึงความเหลื่อมล้ำในสังคม จำนวนคนยากจนในปี 2560-2563 มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งถือเป็นการส่งสัญญาณว่าจำนวนคนจน จะเพิ่มขึ้นมาในช่วง 3 ปีหลัง และคนจนมีโอกาสเรียน ป.ตรีแค่ 3%

ข้อเท็จจริง

• จากรายงานของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ชี้ให้เห็นว่า คนไทยไม่ได้จนลง โดยที่จริงแล้วสัดส่วนคนยากจนในปี 2561 ลดลงจากร้อยละ 9.85 มาอยู่ที่ร้อยละ 6.24 ในปี 2562 หรือมีคนจนจำนวน 4.3 ล้านคน ลดลงจาก 6.7 ล้านคนในปีก่อนหน้า

• พิจารณาความยากจนในระหว่างปี 2541-ปัจจุบัน สัดส่วนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก 25.8 ล้านคน หรือร้อยละ 38.63 ในปี 2541 ลดลงเหลือ 11.6 ล้านคน หรือร้อยละ 17.88 ในปี 2552 และลดลงเหลือ 4.3 ล้านคน หรือร้อยละ 6.24 ในปี 2562

• ความเหลื่อมล้ำมีแนวโน้มลดลงเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2556 กับปี 2562 โดยดัชนีความเหลื่อมล้ำ ปรับตัวดีขึ้นจาก 0.465 เมื่อปี 2556 เป็น 0.430 ในปี 2562 โดยเฉพาะสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำด้านรายจ่าย ด้านการศึกษา และด้านสวัสดิการปรับตัวดีขึ้น (ซึ่งค่าดัชนี 0 บ่งชี้ถึงความไม่เหลือมล้ำและค่าดัชนี 1 บ่งชี้ความเหลื่อมล้ำอย่างสิ้นเชิง)

• นอกจากนี้ การสำรวจล่าสุดถึง ตุลาคม 2563 พบว่าไทยมีแนวโน้มความเหลื่อมล้ำลดลงมากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน

2.หนี้สาธารณะเพิ่มมากขึ้น ตัวเลขหนี้ล้นเพดาน เติบโตพุ่งพรวดไปพร้อมกับความเหลื่อมล้ำ ตอกย้ำเศรษฐกิจล้มเหลว

ข้อเท็จจริง

• จากสถานการณ์โควิด-19 จึงทำให้เศรษฐกิจประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ต่างก็มี GDP ที่หดตัว

• เศรษฐกิจประเทศไทย หดตัวที่ร้อยละ -6.1 ต่อปี

• ส่วนเศรษฐกิจในอาเซียน และทั่วโลก ที่มีเศรษฐกิจที่หดตัวในระดับสูงเช่นกัน เช่น สหราชอาณาจักรหดตัวร้อยละ -9.9 ฟิลิปปินส์หดตัวร้อยละ -9.5 ยูโรโซนหดตัวร้อยละ -6.8 ฮ่องกงหดตัวร้อยละ -6.1 สิงคโปร์หดตัวร้อยละ -5.8 และมาเลเซียหดตัวร้อยละ -5.6 เป็นต้น

• ส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ของประเทศไทยปัจจุบันอยู่ที่ 52% ต่อ GDP ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการเงิน ไม่เกิน 60% ของ GDP

• ในขณะที่ประเทศอื่นมีหนี้สาธารณะต่อ GDP สูงกว่าไทย บางประเทศอยู่ในระดับเกินกว่า 100% เช่น ญี่ปุ่น 226% กรีซ 205% อิตาลี 162% สหรัฐอเมริกา 131% เช่นเดียวกับ ประเทศในกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่หนี้สาธารณะต่อ GDP สูงกว่าไทย เช่น สิงคโปร์ 131% มาเลเซีย 68%

• ประเทศไทย ยังมีภาระหนี้ที่ต้องจ่ายสะสมมาตั้งแต่อดีต ในเรื่องผลการขาดทุนจำนำข้าว ของรัฐบาลปี 2555 ที่ต้องตั้งงบประมาณชดใช้แบบไม่ได้อะไรไปอีก 12 ปี ปีละประมาณ 23,000 ล้านบาท จึงจะใช้หนี้ได้หมด

• ภาระหนี้จากโครงการบ้านเอื้ออาทรอีก กว่า 20,000 ล้านบาท

3. การคลังถังแตก

ขอเท็จจริง

• เงินสำรองระหว่างประเทศของไทยยังอยู่ในระดับสูง เสถียรภาพทางการคลัง และวินัยทางการคลังยังอยู่ในเกณฑ์ดี

• ฐานะการคลังของประเทศไม่ได้ถังแตกอย่างที่กล่าวหา  ระดับเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 อยู่ที่ 473,000 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าปีงบประมาณก่อนหน้า ถึงร้อยละ 49.5

4. เลขหนี้ครัวเรือนของประเทศพุ่งสูงแตะ 88-90% ต่อ GDP สูงสุดในรอบ 18 ปี สอดคล้องกับปัญหาเศรษฐกิจพังจากฐานราก คนไทยชักหน้าไม่ถึงหลัง รายได้เท่าเดิมแต่หนี้สินเพิ่มขึ้น

ข้อเท็จจริง

• หนี้ครัวเรือนของประเทศไทยในไตรมาส 4 ปี 2562 อยู่ที่ 13.49 ล้านล้านบาท ขณะที่ ไตรมาส 3 ปี 2563 อยู่ที่ 13.77 ล้านล้านบาท เพิ่มประมาณ 2%

• เทียบสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP แล้ว กลับเพิ่มขึ้น 6.7% (เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 79.9 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 86.6 ในไตรมาส 3 ของปี 2563)

• ทำไมตัวเลขหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ถึงเพิ่มขึ้น เพราะ GDP ที่นำมาคำนวณสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ในไตรมาส 1 - 3 ของปี 2563 หดตัวลงถึง 7.74%ในปี 2563 ที่จากสถานการณ์โควิด-19  ทำให้ GDP ของไทยและประเทศต่าง ๆ แทบทุกประเทศ ลดลงอย่างมาก

• หลายประเทศมีหนี้ครัวเรือนต่อ GDP เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับประเทศไทย เช่น ออสเตรเลีย นอร์เวย์ สวีเดน เนเธอแลนด์ แคนาดา ฮ่องกง เกาหลีใต้ มาเลเซีย ประเทศเหล่านี้ มีหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ตั้งแต่ ร้อยละ 87.5 ไปจนถึงร้อยละ 128.1

• เพื่อให้เห็นภาพที่เข้าใจมากยิ่งขึ้น หนี้ครัวเรือนตั้งแต่ปี 2557 จนถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ถ้าเอาตัวเลขมาคำนวณจะพบว่าในรอบ 6 ปีที่ผ่านมาหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 48,000 ล้านบาท

• ในขณะที่หากย้อนกลับไปดูในไตรมาส 1/2555 จนถึงไตรมาส 2/2557 จะเห็นว่าตัวเลขหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นจาก 7.76 ล้านล้านบาท เป็น 10.14 ล้านล้านบาท

• เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 87,000 ล้านบาท มากกว่าช่วงรัฐบาลนี้ 80%

• สำหรับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ NPL ของหนี้ครัวเรือน ณ ไตรมาส 3   ปี 2563 ยังอยู่ในระดับต่ำ ร้อยละ 2.91 ของสินเชื่อรวม


อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ในภาพรวมเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย จะยังคงมีแนวโน้มว่าต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะกลับคืนสู่สภาพปกติ ซึ่งรัฐบาลก็เข้าใจในจุดนี้และไม่ได้นิ่งดูดาย โดยได้พยายามออกมาตรการต่าง ๆ มาเพื่อช่วยบรรเทาความยากลำบากของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านโครงการต่าง ๆ มาโดยตลอด อาทิ โครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการเราชนะ โครงการ ม.-33 เรารักกัน โครงการคนละครึ่ง และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นต้น เพื่อยืนยันเจตจำนงของรัฐบาลคือจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ไม่ว่าจะมีประชากรเท่าไหร่ก็ตาม

The Publisher

CLOSE UP

By

Related post

เข้าร่วม CPTPP ประเทศไทยกำไรหรือขาดทุน

16 พฤษภาคม 2564

SPOTLIGHT

Culture

Article

“การให้ใจ” วิธีการบริหารจาก “เจ้าของคนไทย” สู่การคว้าแชมป์ของเลสเตอร์ซิตี้

16 พฤษภาคม 2564

SPOTLIGHT

Culture

Article

สองมหาอำนาจโลกขยับหมาก! เดินเกมส์การทูตวัคซีน

30 เมษายน 2564

SPOTLIGHT

Culture

Article

แตกต่างเหมือนกันจาก #Blacklivematter ถึง #asianishuman

11 เมษายน 2564

SPOTLIGHT

Culture

Article

82

โลกที่บิดเบี้ยวในยุคที่ “วายร้าย” เป็นพระเอก

11 เมษายน 2564

SPOTLIGHT

Culture

Article

318

ความจริง"เศรษฐกิจไทย" คำกล่าวหา และข้อเท็จจริง

4 เมษายน 2564

SPOTLIGHT

Culture

Politics, Article

32

THE PUBLISHER

สํานักข่าวออนไลน์เพื่อสังคม

The Publisher มองเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสื่อรูปแบบใหม่มุกคนสามารถได้รับข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว แต่ขณะเดียวกันข้อมูลข่าวสารกลับไม่ตรงตามความเป็นจริง The Publisher จึงอยากยกระดับมาตรฐานของสํานักข่าวออนไลน์ให้ "รวดเร็ว ถูกต้อง มีประโยชน์"

FOLLOW US ON FACEBOOK

Politics, Article

Add a Title

Designed & Developed by Alpaca Media and Technology Solutions